Четвер
13.05.2021
05:37
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Лубенський ДНЗ № 12

"Червона Шапочка"

Головна Реєстрація Вхід
Публічна інформація »
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 19

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

  Затверджую :
                                                       Завідувач Д НЗ №12                                       Бородай Л.П.                  

           

ПРОГРАМА  проведення навчання та перевірки знань

з питань безпеки життєдіяльності працівників

1. Законодавство України про працю

Загальна характеристика трудового законодавства, Кодексу законів про працю України. Трудові правовідносини та їх особливості. Суб’єкти трудового права.

Поняття колективного договору. Колективні переговори, розробка і укладення колективного договору. Розділ «Охорона праці» у колективному договорі, права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці, що визначаються у цьому розділі. Недійсність умов колективного договору. Контроль за виконанням колективного договору.

Трудовий договір, порядок його укладання. Контракт, як різновид трудового договору. Переведення працівника на іншу роботу. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника.

Тривалість робочого дня працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку. Трудова дисципліна, порядок застосування дисциплінарних стягнень.

2. Законодавство України про охорону праці

Основні законодавчі акти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності:

Конституція України, Кодекс законів про працю України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист».

Основні положення цих Законів, їх взаємозв’язок із забезпеченням здорових і безпечних умов навчання та праці.

Управління охороною праці на підприємстві. Служба охорони праці.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, під час навчально-виховного процесу та нещасних випадків невиробничого характеру.

3. Нормативні та організаційні основи охорони праці

Основні нормативно-правові акти з охорони праці, безпеки життєдіяльності, що діють у сфері освіти:

Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 (зі змінами);

Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України, затверджене наказом МОН України від 01.08.2001 № 563;

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442;

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом МОН України від 18.04.2006 № 304 (зі змінами);

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511;

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232;

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284;

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246;

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 24.03.2008 № 53;

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4;

Правила експлуатації електрозахисних засобів затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.06.2001 № 253;

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46;

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 № 256;

Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 № 244;

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996 № 59;

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126;

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 (зі змінами).

4. Організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах установах, підприємствах Міністерства освіти і науки України

Організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах, установах, підприємствах, організаціях відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

Навчання працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, проведення інструктажів відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

Забезпечення безпеки проведення навчально-виховного процесу:

  • керівництво, координація і контроль за організацією охорони праці;
  • функціонування системи управління охороною праці;
  • відповідність обладнання, будівель та споруд вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;
  • організація безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки;
  • правила безпеки під час проведення занять в кабінетах інформатики, фізики, хімії, біології, навчально-виробничих майстернях;
  • розробка інструкцій з охорони праці для видів робіт або окремих професій (посад), інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу для кабінетів (лабораторій), спортивних споруд, майстерень тощо.

Попередження травматизму під час навчально-виховного процесу та у побуті. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу, відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

5. Електробезпека

Основні нормативні документи, що регламентують роботи із забезпечення безпечної експлуатації електрообладнання навчального закладу, установи, підприємства, організації Міністерства освіти і науки України.

Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом. Захисне заземлення і занулення, їх призначення.

Організація експлуатації та обслуговування електрообладнання згідно з вимогами чинних нормативних документів. Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами, переносними світильниками, електрозварювальним устаткуванням. Заходи безпеки при роботі з електрифікованим обладнанням.

Порядок навчання і перевірки знань посадових осіб, робітників з електробезпеки.

Групи з електробезпеки. Організаційні та технічні заходи, що забезпечують безпеку працівників під час роботи в електроустановках.

Правила роботи на персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Заходи щодо запобігання аваріям з електрообладнанням.

6. Пожежна безпека

Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки навчального закладу, установи, підприємства, організації Міністерства світи і науки України:

Закон України «Кодекс Цивільного захисту України»;

Правила пожежної безпеки України;

Правила пожежної безпеки для закладів, установ, організацій і підприємств Міністерства освіти і науки України.

Обов’язки керівника та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки.

Пожежна служба: положення про службу, основні завдання, функціональні обов’язки та права. Положення про добровільні пожежні дружини.

Основні вимоги пожежної безпеки у будівлях і навчальних приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електрозварювальних робіт, при роботі з пожежо-вибухонебезпечними матеріалами.

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, систем пожежогасіння, пожежної сигналізації. Основні причини пожеж, розробка протипожежних заходів.

Призначення засобів пожежогасіння, протипожежного інвентарю та правила їх використання.

Порядок повідомлення про пожежу, розслідування та облік пожеж. Порядок повідомлення про пожежу Міністерству освіти і науки України.

7. Вибухонебезпека

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування, тяжкість наслідків. Основні вимоги до будови і безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу з обслуговування об’єктів підвищеної вибухонебезпеки.

8. Радіаційна безпека

Радіонукліди та їх характеристики. Іонізуючі випромінювання (рентгенівське).

Джерела опромінювання людини. Радіаційний фон. Радіаційно-небезпечні об’єкти в Україні.

Принципи і норми радіаційної безпеки. Протирадіаційний захист населення. Індивідуальні і колективні засоби захисту від радіації. Правила поведінки людей на забруднених територіях.

Профілактика радіаційних уражень. Запобігання накопиченню радіонуклідів в організмі. Служби радіаційної безпеки.

9. Безпека дорожнього руху

Загальні положення Закону України «Про дорожній рух».

Правила дорожнього руху, їх значення в забезпеченні порядку і безпеки дорожнього руху. Обов’язки, права пішоходів і пасажирів.

Служба безпеки дорожнього руху в органах управління освітою, методичних кабінетах органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, навчальному закладі, що має транспортний засіб: положення про службу, основні завдання, функціональні обов’язки та права.

Знаки дорожні та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація. Вимоги до водіїв і транспортних засобів. Умови перевезення людей. Перевезення дітей. Небезпечні наслідки невиконання Правил перевезення дітей.

Порядок повідомлення Міністерству освіти і науки України про дорожньо-транспортні пригоди.10. Цивільний захист. Природні загрози та техногенні небезпеки, їх наслідки та профілактика. Ліквідація аварій

Надзвичайні ситуації, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Закон України «Кодекс Цивільного захисту України».

Найменування та визначення основних показників джерел природних надзвичайних ситуацій. Класифікація небезпечних джерел. Методика розроблення планів організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Основні стани аналізу надзвичайних ситуацій та прогнозування їхніх наслідків.

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». Класифікація виробничих небезпечних чинників. Забезпечення технологічної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях, як складової частини цивільного захисту. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових об’єктів. Забезпечення надійного захисту та життєзабезпечення робітників.

Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки на території розташування підприємства, установи, навчального закладу.

Порядок декларування об’єктів підвищеної небезпеки. Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки.

Методика визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкту.

Методика розробки плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій. Підготовка керівного складу до дій у аварійних ситуаціях. Формування і підготовка невоєнізованих формувань. Підготовка і проведення навчальної евакуації учасників навчально-виховного процесу навчального закладу, працівників установ, підприємств, організацій Міністерства освіти і науки.

Порядок розслідування і обліку аварій.

11. Гігієна праці. Медичний огляд

Поняття гігієни праці. Законодавство в галузі гігієни праці.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Основні заходи забезпечення санітарного благополуччя населення України.

Фізіологічні особливості різних видів діяльності. Гігієнічна класифікація праці.

Фактори середовища і трудового процесу, їх гігієнічна оцінка.

Вплив параметрів мікроклімату на організм людини та їх нормалізація.

Вплив шкідливих речовин на організм людини. Нормування шкідливих речовин.

Класифікація систем вентиляції. Значення освітлення для успішної трудової діяльності.

Проведення медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності.

Професійне захворювання: порядок розслідування, реєстрації та обліку. Основні заходи профілактики виникнення професійних захворювань.

12. Профілактика побутового травматизму

Порядок проведення розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Потенційні джерела побутового травматизму та їх наслідки.

Електротравматизм у побутових умовах та заходи захисту від нього.

Запобігання побутовому травматизму в житлових приміщеннях, на комунально-побутових, торгівельних об’єктах, присадибних ділянках, у місцях відпочинку та масового перебування людей.

Правила користування побутовою технікою, травматизм внаслідок їх порушень.

Безпека на водних об’єктах. Правила охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 03.12.2001 № 272 (у редакції наказу МНС України від 24.09.2012 № 1214).

Запобігання отруєнь.

13. Психологія безпеки життєдіяльності

Поняття безпеки життєдіяльності. Ступінь ризику. Схема оцінки безпеки життєдіяльності. Об’єкти і цілі безпеки. Класифікація джерел небезпеки. Основні параметри глобального модулювання розвитку світу. Основні завдання безпеки життєдіяльності людства.

Психологічні важелі забезпечення безпеки людини.

Психологічні принципи професійного добору.

Інформаційні засоби та способи впливу на психіку людини.

Методи маніпулювання людською свідомістю.

Фізіологічна та психологічна основа навчального та трудового процесу. Пристосування людини до навколишніх умов навчання і праці (промислова етика, ритм і темпи роботи) та їх вплив на безпеку праці.

Система людина-техніка-середовище.

Потенціальні джерела небезпеки та їх наслідки.

Методи прогнозу травматизму.

Біоритми – потенційне джерело небезпеки.

14. Охорона навколишнього середовища. Біологічна та екологічна безпеки. Законодавчі акти з раціонального природокористування

Відповідальність керівників за порушення в галузі раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища.

Ресурсозберігаючі технології, екологічна експертиза. Забруднення атмосфери, води, земель та прогноз забруднення, науково-технічні проблеми природокористування, провідні екологічно допустимі технології. Методи рекультиваційних робіт. Озеленення промислової зони.

Поняття екологічної безпеки та правова основа її забезпечення.

Рівень, структура та динаміка екологічних злочинів.

Екологія гідросфери і атмосфери.

Екологічні наслідки глобальних кліматичних змін.

Концепція Державної цільової програми біобезпеки та біологічного захисту на 2010-2020 роки.

Поняття – біологічна безпека. Безпека харчування.

Генетично-модифіковані організми як небезпека для людини та довкілля.

15. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

Стислі основи анатомії та фізіології людини.

Поняття першої домедичної допомоги. Основні принципи надання першої домедичної допомоги: правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій.

Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки.

Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс».

Непрямий (закритий) масаж серця.

Перша допомога при утоплені.

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв’язок.

Перша допомога при отруєнні. Симптоми отруєнь. Вплив різних речовин на організм людини і його наслідки.

Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев’язувального матеріалу. Типи пов’язок. Правила накладання пов’язок.

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах. Перша допомога при обмороженнях.

Запобіжні заходи щодо попередження інфікування СНІДом під час надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Пошук

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Друзі сайту

Форма входу